Autoskla – montáž skel

Výměna autoskel je rozdělena na dva typy montáží a to na montáž do gumy a montáž vlepením.

Výmněna autoskla do gumového těsnění.

Výhodou tohoto způsobu jsou nižší pořizovací náklady gumového těsnění, rychlejší montáž, možnost okamžitého provozu po montáži. Nevýhodou je časté zatékání z důvodu stáří gumového těsnění. Výhodou je kratší doba montáže, která se pohybuje okolo 40 min.

Výmněna autoskla vlepením.

Výhodou tohoto způsobu je, že po celou dobu životnosti vozidla zamezuje zatékání vody a současně zvyšuje pevnost  karosérie. Nevýhodou je delší technologická doba montáže, která se pohybuje kolem 6-ti hodin.

AUTOFOLIE A AUTOSKLO Praha – prodej a montáž autoskel, servis klimatizací